Allemandsretten

Allemandsretten er hver persons unikke mulighed for at bevæge sig frit omkring i den svenske natur. Retten indebærer også krav til hensyn og forsigtighed over for dyr, natur, jordejere og andre mennesker, som færdes i naturen.

Allemandsretten indebærer blandt andet at:
• Du må ikke passere over byggegrunde, haver, beplantninger eller dyrkede arealer, f.eks. marker.

• Du må ikke køre bil, motorcykel eller knallert i naturen. Du må heller ikke køre på stier, parkveje eller motionsstier.

• Du må ikke tænde bål, hvis det er meget tørt vejr eller blæser kraftigt. Da kan ilden sprede sig.

• Du må ikke fjerne eller beskadige træer og buske.

• Du må ikke tage frugt, bær, grønsager eller andet, som vokser i haver, beplantninger eller på marker.

• Efterlad ikke noget, og smid ikke affald. Dåser, glas, plast og andet affald kan skade dyr og mennesker.

• Du må ikke jage, forstyrre eller skade dyr. Det er også forbudt at tage fugleæg eller røre ved dyrenes bo eller unger.

• Du må ikke fiske uden tilladelse i søer eller vandløb.

• Hunde må ikke gå løse i naturen i perioden 1. marts – 20. august, hvor dyrene har unger. Det er bedst altid at have hunden i snor i naturen.

I Fegens naturreservat er allemandsretten begrænset. Inden for fuglebeskyttelsesområdet må du for eksempel ikke gå i land eller opholde dig tættere på bredden end 100 meter mellem den 1. april og 31. juli. I den samme periode gælder også en fartbegrænsning på 5 knob i området. Overnatning og tænding af bål må kun ske på anviste pladser inden for naturreservatet.

Læs mere om allemandsretten og padling »

 

 

 

Vidste du at ...

... Fegenområdet indgår i EU's økologiske netværk af beskyttede områder, Natura 2000.

Kontaktinfo

FIA Fegen Inspiration Area

Informationscenter for besøgende i Fegenområdet. Du træffer os dagligt hele sommeren i Fegen.

Mobil: +46702984435

 

Kontakt os »

 

 

GPS
57.1059, 13.0316

 

sussextrugs-line1

Aktuelt

 

Kano kort

På vores kort Kanoting i Fegenområdet får du et tydeligt overblik over området med faste symboler for overnatningspladser, logi, restauranter med mere.

Se på kortet »

Læs mere om kano»

 

 

sussextrugs-line1


FIA Fegen Inspiration Area
Informationscenter for besøgende i Fegenområdet. Du træffer os dagligt hele sommeren i Fegen.


www.visitfegen.se