Fegens naturreservat

Fegens naturbeskyttelsesområde omdannedes i 2012 til naturreservat. Naturreservatet ligger i Gislaved, Svenljunga og Falkenberg kommuner og strækker sig således ind i de tre len Halland, Jönköping og Västra Götaland.

Fegen er et smukt sølandskab bestående af søen Fegen og dens omgivelser. Det er et meget populært friluftsområde med sit rige fugleliv og afvekslende landskab.
Den nye reservatbeslutning stemmer i det store og hele overens med det gamle naturbeskyttelsesområdes forskrifter og formål.

Derimod er adgangsforbudet for fuglebeskyttelsesområderne i Fegen dog blevet forlænget med et par uger. Nu er det forbudt at færdes eller opholde sig inden for fuglebeskyttelsesområderne mellem den 1. april og den 31. juli. I denne periode er det også forbudt at fremføre motordrevet fartøj med en hastighed på mere end 5 knob inden for området.

Søen Fegen er knapt 24 kvadratkilometer stor og regnes til en af de større søer i Sverige. Søen har en dybde på 38 meter, og her findes blandt andet den forårsgydende heltling, som regnes til en akut udrydningstruet art. I søen findes mange flere fiskearter såsom helt, sandart, flire og finnestribet ferskvandsulk. Blandt kendte fuglearter i Fegens naturreservat kan nævnes fiskeørn og sortstrubet lom. Endvidere findes her rødben, svartbag og kanadagæs.

Fegens naturreservat har et samlet areal på 9,7 kvadratkilometer og har været beskyttet siden 1980.

Formålet med naturreservatet er at:
• bevare og give forudsætninger for den naturlige og artrige fiskefauna, frem for alt med fokus på den forårsgydende heltling.

• bevare Fegen som en naturlig næringsfattig sø med god vandkvalitet.

• bevare den for området karakteristiske fuglefauna, frem for alt med fokus på arterne fiskeørn og sortstrubet lom.

• give gode forudsætninger for det levende friluftsliv.

• bevare de inden for området forekommende naturtyper og arter, som indgår i EU's netværk af beskyttelsesværdige områder, Natura 2000, i gunstig tilstand. For oplysninger om habitater og arter, se bevaringsplan for det respektive Natura 2000-område.

Læs mere om Fegens naturreservat »

 

 

 

Vidste du at ...

... VER-DI er et EU-projekt, hvor Fegenområdet indgår sammen med danske og norske natur- og reservatområder.

Kontaktinfo

FIA Fegen Inspiration Area

Informationscenter for besøgende i Fegenområdet. Du træffer os dagligt hele sommeren i Fegen.

Mobil: +46702984435

 

Kontakt os »

 

 

GPS
57.1059, 13.0316

 

sussextrugs-line1

Aktuelt

 

Kano kort

På vores kort Kanoting i Fegenområdet får du et tydeligt overblik over området med faste symboler for overnatningspladser, logi, restauranter med mere.

Se på kortet »

Læs mere om kano»

 

 

sussextrugs-line1


FIA Fegen Inspiration Area
Informationscenter for besøgende i Fegenområdet. Du træffer os dagligt hele sommeren i Fegen.


www.visitfegen.se