Lägerkuponger online

Kommer du med egen kanot eller tycker du det är smidigare att köpa dina lägerkuponger online. Här hittar du information om vår onlineförsäljning.


Så här köper du dina lägerkuponger online

Vi använder oss av leverantören Ifiske vid försäljning av lägerkuponger. Du kan köpa dina biljetter här. Du kan också välja att ladda ner iFiskes app för iPhone eller Android-telefoner.

Vad köper du?

När du ska övernatta på en lägerplats krävs det att du köper lägerkupong. När du köper en lägerkupong innebär det inte att du är ensam på platsen eller att du har någon form av platsreservation. Köpet för lägerkupongerna går till service, skötsel och upprustning av våra lägerplatser så vi kan fortsätta erbjuda fri ved, tillgång till toalett, iordningställda grillplatser och utveckla området.

Dagsbesök? Skänk gärna ett bidrag

Använder du servicen på lägerplatserna under dag tid och uppskattar servicen så har du möjlighet att skänka ett bidrag så vi kan fortsätta ertbjuda exempelvis ved. Information om detta hittar du på lägerplatsen.

Bra att veta och tänka på!

  • På flera av lägerplatserna har vi placerat speciella tunnor för glas och burkar som i ett första steg i att bli bättre på vår sopsortering.
  • Tänk på att plocka upp skräp efter dig och att det är förbjudet att hugga ner träd och grenar.
  • Om du gör upp eld mellan 1/5-30/9 så använd dig av den eldstad som finns, övriga platser är det eldningsförbud på. Eldningförbud råder i hela naturreservatet och området kring Kalvsjön, Lillån, Ätran och Stångån.
  • För dig som planerar att övernatta inom reservatets gränser så måste du övernatta på våra lägerplatser. Övriga platser är det förbjudet att campa på.
  • Du är alltid skyldig att följa allemansrätten som du kan läsa mer om här. Tänk också på att allemansrätten gäller inte vid större grupper utan endast för enskilda privat personer.

Relaterat