Regler i naturen

I Fegenområdet, som till stor del är ett naturreservat, finns det särkilda regler som måste följas när ni besöker området. Detta för att skydda det värdefulla natur- och djurliv som finns här. På denna sida hittar du information om vad du måste tänka på.


Karl-Johan svamp i mossa

Särskilda regler i Fegens naturreservat

Du är välkommen att besöka Fegen men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • tälta eller ställa upp husvagn utom på platser som anvisats av förvaltaren (där får man campa i högst två dygn).

Du måste också tänka på att du inte får under tiden 1 april - 31 juli:

  • färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområde
  • på sjön Fegen framföra motordriven farkost med högre hastighet än 5 knop

Här kan du se en karta över reservatet

Säskilda regler runt Kalvsjön

Även utanför reservatet, runt Kalvsjön finns det ett lokalt eldningsförbud mellan den 1 maj - 30 september. Detta innebär att det är förbjudet att göra upp eld inom 200 meter från strandlinjen i Kalvsjön - inom 100 meter från strandlinjen vid Lillån, Stångån (söder vägbro) och Ätran (söder vägbro).

Här hittar du en karta över där det lokala eldningförbudet gäller.

Utöver detta så behöver du ha koll på Allemansrätten som gäller i hela Sveriges natur.

Allemansrätten - vett och etikett i naturen

Vandra, cykla eller rida

Du får vandra, cykla eller rida i naturen. Men du får inte passera över tomter, skogsplanteringar, åkrar eller annan mark med grödor. Tomter är området nära gårdar och bostadshus där de som bor har rätt att inte bli störda. Om du korsar en hage, måste du vara noga med att stänga grindarna efter dig. Undvik att cykla eller rida på stigar där terrängen är mjuk och marken är känslig. Du får inte rida i markerade eller uppåkta skidspår

Tält och husvagn

Man får tälta i naturen någon natt. För att tälta längre tid på samma plats eller med flera tält, krävs markägarens tillåtelse. Du måste också få tillstånd för att parkera din husvagn längs en privat väg. Det är inte tillåtet att köra med en husbil eller husvagn utanför vägar, till exempel längs en strand eller på en åker. Observera att här råder det särskilda regler i Fegenområdet!

På vattnet

Du får åka båt, ankra och tillfälligt förtöja vid strand, gå iland och bada vid stränderna, utom i närheten av bostadshus Var uppmärksam på att det finns fågelskyddsområden och andra skyddade områden där det kan vara förbjudet att åka båt eller gå i land. Dessa områden är uppmärkta med skyltar.

Fiske

För att fiska i krävs fiskekort eller annat tillstånd. I sjöar där du inte kan köpa fiskekort är fiske förbjudet.

Hundar

Lämna djurs bon och ungar i fred. Det är förbjudet att störa eller skada de vilda djuren. Mellan 1 mars och 20 augusti, medan djuren har ungar, får hundar inte springa lösa i naturen. Under resten av året måste du ha din hund under uppsikt medan du är ute i naturen. I många friluftsområden och i skärgården, är det vanligt att hundarna måste vara kopplade.

Eld

Under sommaren är det vanligt med eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordninggjorda eldstäder. Under annan tid är det tillåtet att göra upp eld om man gör det med stor försiktighet och försäkrar sig om att elden släcks. Elda inte direkt på berghällar – de spricker sönder. Observera att här råder det särskilda regler i Fegenområdet!

Bär, svamp och blommor

Du får plocka bär, svampar och blommor som inte är fridlysta. Men det är förbjudet att fälla träd och buskar utan tillstånd, bryta grenar och kvistar, ta bort bark eller på annat sätt skada träden.

Ta med dig soporna

Det är förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen. Krossat glas, tomburkar, plast, fiskelina eller annat skräp förstör upplevelsen i naturen och kan skada både människor och djur.

Mer information

Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbplats. Här finns mer information på svenska, engelska och tyska. Dessutom finns text på lätt svenska om allemansrätt. Det finns också sammanfattande broschyrer på svenska, engelska och tyska om allemansrätt.

Relaterat