Kätabo Hunting Lodge

Här kan den jaktintresserade jaga både hjort, mufflon, vildsvin, and och rådjur. Kätabo hjorthägn har en fin stam av dovhjortar och mufflon.,


Ett rådjur med stora horn 

Hitta hit

Lilla Kätabo 1, Burseryd

Kätabo Hunting Lodge ligger i Burseryd i Gislaved kommun. I Burseryds huvudgata, sväng till Kindvägen, mitt emot ICA. Efter 3 km skylt ”L Kätabo 4” sväng vänster ut i skogen. Efter 3,5 km syns hjortstängslet på vänster sida. Följ stängslet fram till gårdens skylt.

Relaterat