Klevs kultur- och naturreservat

Klevs naturreservat ligger i Sjuhäradsbygden drygt en timma från Göteborg. Här hittar du gamla Klevs Gästgiveri som har anor från 1650-talet. Här hittar du även Klevs hembygdsgård, naturområdet med vandringsstigen upp till utkiksplatsen Klevaberg.


Utsikt från Klevaberg

Gästgiveri med gamla anor

Klev vid Ätran strax utanför Mårdaklev är känt för Klevs Gästgiveri med anor från 1650-talet. Ätrans dalgång har alltid varit en naturlig led för de människor som sökte sig från kusten och inåt landet. Utefter sådana färdvägar lades gästgivaregårdar med lämpliga mellanrum. Klev ligger utefter Ätrastigen med lagom skjutshåll från Gunnarp i Halland. Husen byggnadsminne förklarades år 1988 och reservatet bildades året därpå.

Gästgiveriverksamheten i sin äldre form upphörde på 1950-talet, men tre större byggnader finns kvar. Manbyggnaden uppfördes 1836 och är arrendatorbostad. Den äldsta av de båda andra byggnaderna är från år 1750 och tjänstgjorde från början som gårdens manbyggnad. Den andra har inrymt bland annat utskänkningslokal och resanderum.

Gammaldags lanthandel, logi och restaurang i vacker natur

Vid sidan av gästgiveriet ligger den före detta lanthandeln som idag tas hand om Mårdaklev hembygdsförening. Lanthandeln har sommaröppet för visning och då kan du även köpa karameller och annar gott. Här ordnas det även julmarknader och andra mysiga evenemang som passar för familjen.

I huvudbyggnaden hittar du verksamheten “Hemma på Klev” som erbjuder mat och logi.

Närmast husen finns ett trädgårds- och parkområde med vidkroniga ekar och bokar. I norr övergår parken i en skogbevuxen bergbrant, och på berget finns rester av en skansanläggning och en jordvall. Dessutom finns en ristning på en fast häll. I väster finns en blockig rasbrant med riklig förekomst av mossor och ormbunkar. Här hittar du också promenadstigen upp till Klevaberg. Ta med dig fika korgen så har du en perfekt picknick upplevelse!

Hitta hit

Klevs Gästgiveri, Mårdaklev


Relaterat