Kätabo Hunting Lodge

Stugboende vid hjorthägn nära sjön Fegen och vandringsleden Gislavedsleden.


Ett rött trästaket 

Kätabo Hunting Lodge

Gården är en gammal jaktgård. Här kan du bo, i ett mysigt soldattorp, jaktlodge eller i storhuset. Soldattorpet är byggt i timmer på gammalt vis, med handbilade grova stockar. Det är tätat med husmossa och har gräs på taket.

Jaktgården ligger längsmed vandringsleden Gislavedsleden. Här har kan du låna roddbåt eller kanot för en tur i fiskrika Fegensjön.

Hitta hit

Lilla Kätabo 1, Burseryd

Kätabo Hunting Lodge ligger i Burseryd i Gislaved kommun. I Burseryds huvudgata, sväng till Kindvägen, mitt emot ICA. Efter 3 km skylt ”L Kätabo 4” sväng vänster ut i skogen. Efter 3,5 km syns hjortstängslet på vänster sida. Följ stängslet fram till gårdens skylt.

Relaterat