Skäremosjön

Mindre badplats i närheten av Håcksvik som passar barnfamiljen.


Grönyta vid Skäremosjön

Bada i Håcksvik

Skäremosjöns badplats i Håcksvik är utrustad med grill och livboj. Här finns sandstrand och en mindre gräsyta. Badplatsen ligger lättillgänglig vid vägen en liten bit norr om byn.

Vattenkvalitet

Badplatsernas vattenkvalitet kontrolleras med jämna mellanrum. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida hittar du resultat från den senaste provtagningen.

Hitta hit

Skäremosjön, Håcksvik

Kör norrut genom Håcksvik och sväng mot Sjötofta. Efter cirka 3 km ligger sjön på er högra sida.

Relaterat