Om Fegen Inspiration Area

Fegen Inspiration Area, även kallat FIA, är ett samarbete mellan Gislaved, Svenljunga och Falkenbergs kommun. Samverkan startade som ett gemensamt Interregprojekt. Fegenområdet pekades ut som ett attraktivt område med utvecklingspotential inom besöksnäringen. FIA arbetar för att utveckla området till en långsiktig hållbar destination. Samverkan består av att informera besökare om området och utveckla vandringsleder, kanotleder samt entreprenörskapet i området.


Projektet Destinationssajt: Fegen Inspiration Area

År 2018 sökte FIA projektmedel genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet Destinationssajt Fegen Inspiration Area, är en investering som syftar till att vidareutveckla och modernisera befintligt destinationssajt. Målgruppsfokus är den naturfokuserade nyfikna upptäckaren. Målet är att öka antal sålda lägerkuponger via destinationssajten, lyfta fram turismprodukter som erbjuds/exponeras genom destinationssajten och öka antal besökare till destinationssajten.  

 

logga Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Relaterat