Kindahus

På en udde i Ätran finns ruinerna efter Kinnahus eller Kindahus som den också kallas, en försvarsborg som omnämns redan i den medeltida Erikskrönikan. Välkommen till denna fästningsruin från 1300-talet. 


En medeltida försvarsborg

Borgen Kinnahus eller Kindahus ligger på en udde som bildats genom Kalvåns utlopp i Ätran. De gamla vägarna längs Viskans och Ätrans dalgångar hade stor betydelse för den svenska krigshären. Kinnahus byggdes för att övervaka den viktiga färdvägen, kallad "ridhväg", längs Ätrans dalgång.

Borgen är troligen byggd under 1200-talets andra hälft. Den nordöstra delen lär vara äldst. Men dateringen är osäker eftersom det saknas direkta skriftliga källor. Borgen nämns för första gången år 1306 då den belägrades av en dansk här. Borgen belägrades åter av danskarna 1452.

Det har inte gjorts några arkeologiska utgrävningar vid Kinnahus. Troligen var borgen byggd i trä och var inte särskilt stark i försvarshänseende. Men borgens strategiska läge var utmärkt.

Det går fortfarande att se hur den gamla befästningen var uppbyggd. Den består av tredubbla vallgravar som troligen varit vattenfyllda under tiden då borgen användes. Den yttre vallen var försedd med flankeringstorn. Huvudfronten var riktad mot öster. På övriga sidor begränsas borgen av Ätran och Lillån.

Att tänka på som besökare

Kinnahus ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och skräpa inte ned.

Fotnot: Texten är hämtad från Länsstyrelsen.

Hitta hit

Mölneby Kindahus, Östra Frölunda


Relaterat