Gunnarps kyrka

Gunnarps kyrka är en av mycket få träkyrkor i Halland, byggd på 1750-talet, dekorerad med vackra målningar och en unik dopfunt från tidigt medeltid.


Om kyrkan

Den allra första kyrkan i Gunnarp fanns sannolikt redan på 1200-talet då den reliefdekorerade dopfunten är daterad till den tiden. På 1740-talet byggde man en ny kyrka i trä och med torn, men emellertid slog blixten ned och den eldhärjades sommaren 1753. Den nuvarande kyrkan byggdes mellan 1755-1756.

Dopfunten av röd sandsten är i ett stycke. Den är cylindrisk och något avsmalnande nedåt. Den är indelad i två rader med figurreliefer, den övre är dessutom indelad av repstavsornament och den undre av kolonner och dubbel repstav. Dopfunten är lagad och placerad i koret.

Interiören är dekorerad med mycket vackra målningar, utförda av mästaren Henrik Andersson Wibeck från Varberg 1782. Takmålningarna övermålades först 1881 och vid restaureringen 1908 kläddes taket med pärlspont och väggarna samt läktarbröstningen med säckväv. Under tiden 1908-1945 var dock kyrkorummet målat i ljusblå färg.

Den senaste restaureringen syftade till att återställa kyrkans 1700-talsutseende. Man tog fram Wibecks takmålningar och rekonstruerade läktarbröstningens bemålning med ledning av några återfunna fragment och väggarnas draperimålningar. Grunden förbättrades, tornet höjdes, kupolen gjordes smäckrare och nytt tak av kopparplåt lades. Vapenhuset ersattes med en stentrappa och dörr direkt in i kyrkan. Nya bänkar sattes in, ett kors, som kom till vid 1800-talsrestaureringen, flyttades till södra långväggen. Ett nytt altarskåp tillverkades 1949 samma år som invigningen ägde rum.

Hitta hit

Sjövikenvägen 3, Ätran


Relaterat